Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Studieclub Schilders zuid-oost Brabant

Wat is de Studie Club Schilders (SCS)
Regionale Studieclubs in ons land vormen tezamen de SCS. Zij wordt gevormd door een groot aantal leden, die uit alle lagen van de schildersbedrijfstak afkomstig zijn. De SCS beperkt zich niet tot de uitvoerend schilder, maar kent onder haar leden ook werkgevers, bedrijfsleiders, uitvoerders, docenten, consulenten, medewerkers binnen de verfindustrie, medewerkers vanuit de opdrachtgevers, adviesbureaus en nog vele anderen.

De eerste studieclubs ontstonden kort na de Tweede Wereldoorlog. Na vijf jaar oorlog was er in het schildersambacht een grote kennisachterstand ontstaan. Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven wilden hier iets aan doen en samen werken aan een ‘herrijzend vakmanschap’. Een door Eisma’s Schildersblad uitgeschreven vakwedstrijd vormde het startschot voor regelmatige regionale bijeenkomsten voor iedereen die affiniteit had met schilderen. De Studieclub Schilders was geboren.

De SCS is al sinds 1947 actief en heeft daarmee haar bestaanswijze ook bewezen. Door de jaren heen heeft zij open gestaan voor jong en oud die maar iets te maken hebben met de schildersbedrijfstak. Diegenen die ook maar iets te maken hebben met de schildersbedrijfstak en nog geen lid zijn, worden dan ook van harte uitgenodigd dit te doen. De SCS streeft er naar om middels bijeenkomsten en vakwedstrijden de deskundigheid van de bedrijfstakmedewerkers te vergroten en de onderlinge contacten te stimuleren.

De Organisatie
De Studieclubs functioneren als autonome groepen. Zij onderhouden in hun eigen regio contacten met bedrijven, medewerkers, scholen, leveranciers en andere indirect betrokkenen. De clubs zijn aangesloten bij het overkoepelend orgaan de Centrale Club Leiding (de CCL), en vormt het dagelijks bestuur. De CCL is het bindend element tussen de verschillende clubs. Zij adviseert, stimuleert, en organiseert de jaarlijks te houden reünie en de SCS-vakwedstrijd. Deze laatste activiteiten vinden jaarlijks plaats in samenwerking met een van de clubs.

Eenheid in verscheidenheid
Elke studieclub stelt jaarlijks zijn eigen programma samen. Dit programma is gebaseerd op de wensen van de eigen clubleden. Wel worden de jaarlijkse programma’s onderling uitgewisseld, zodat onderlinge afstemming wordt gestimuleerd. De programma’s worden gepubliceerd in de vakbladen, zoals: Eisma’s Schildersblad, de Infokrant van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, Fosag Actueel, Periodiek, en de Schildersvakkrant.

Elk lid heeft het recht om bepaalde onderwerpen aan de orde te stellen. Meestal betekent dit dat een bepaalde deskundige of een organisatie wordt uitgenodigd om een presentatie en/of een demonstratie te verzorgen. Niet zelden wordt ook een excursie georganiseerd. Soms ook worden wensen omgezet in de organisatie van bepaalde workshops en/of cursusactiviteiten. De toegevoegde waarde is zowel op het persoonlijke vlak als op het bedrijfsniveau van grote betekenis. Kennismaking met andere facetten van het vak leidt veelal tot verdere studieactiviteiten. Een belangrijke bijkomstigheid is ook de netwerkvorming, die ontstaat binnen het clubverband van de SCS. Leden leren elkaar kennen en komen mede-clubleden in de werksituatie opnieuw weer tegen. Op deze wijze creëren clubgenoten in de werksituatie een extra band.

Onderwerpen
De autonome clubs organiseren afhankelijk van de wensen van de leden en de mogelijkheden die geboden worden lezingen, workshops, demonstraties en trainingen. Met name het laatste is van groot belang voor de leden die op deze wijze meedenken en ervaren wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden inhouden van bepaalde producten en werkwijzen. Er zijn vele onderwerpen die regelmatig aan de orde komen, onder andere:

 • de vele materialen welke door de verfindustrie op de markt worden gebracht
 • de vele ondergronden met diverse eigenschappen en afwerkingsmethodieken
 • de vele technieken zoals de decoratieve afwerkingen, hout- en marmerimitaties, glas in lood, enz
 • onderwerpen op het gebied van arbo, milieu en welzijn
 • het brede assortiment gereedschappen, spuitinstallaties, klim- en steigermateriaal
 • resultaat gericht onderhoud
 • doorwerk mogelijkheden
 • bedrijfstak eigen regelingen
 • bedrijfstakinstituten zoals: SFS, AF
 • Erkenningsregeling, SWEV, SWEF, Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, Stichting Arbouw, Savantis
 • welke opdrachtgevers kennen wij en hoe denken die over onderhoud en schilderwerk?

Er worden dus vele onderwerpen behandeld, hetgeen voor jongeren een aanvulling is op de opleiding en voor ouderen een vorm van permanente scholing. Hiermee wordt aangegeven dat de SCS er is voor jongeren en ouderen. Met het voorgaande is naar onze mening voldoende aangetoond dat iedere bedrijfstakmedewerker eigenlijk lid zou moeten worden van Studie Club Schilders (SCS).

Lid worden?

Iedereen is welkom bij studieclub schilders zuid-oost brabant. Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier en nemen contact met u op.

Contactformulier studieclub schilders zuid-oost Brabant

Activiteiten

Deze club organiseert in de winter maanden 4 avonden met uiteenlopende onderwerpen, Heeft u interesse maak dan gebruik van bovenstaand contactformulier en vermeld daarin dat u graag op de hoogte gebracht wil worden over de activiteiten van de studieclub schilders zuid-oost Brabant en u krijgt dan de uitnodiging toegestuurd.

Geplande activiteiten:

23 januari 2024onderhoud aan je klantrelatie door onderhoud NLSchildersvakopleiding Spegelt 56, Nuenen
  12 maart 2024Omgaan met lastig en agressief gedrag van bewoners door Onderhoud NLSchildersvakopleiding Spegelt 56, Nuenen
  26 maart 2024Van Dam’s kwastenfabriekSchildersvakopleiding Spegelt 56, Nuenen
16 april 2024Artificieel intelligence door Driessen verfSchildersvakopleiding Spegelt 56, Nuenen
Bekijk ook onze agenda

Bestuur

VoorzitterFrans Dusol info@dusol.nl
 SecretarisEllen Voss
 PenningmeesterFrank Smits
 BestuurslidEric van Iersel